Om kiropraktik

Allmänt
Kiropraktik är tillsammans med andra behandlingsmetoder som massage och osteopati några av de äldsta behandlingsmetoderna som används i världen idag. Rötterna till det som idag kallas manuell medicin finns hos den grekiske läkaren Hippokrates, läkekonstens fader, som verkade på 400-talet före Kristus. Den moderna kiropraktiken grundades år 1895 av Daniel David Palmer. Ordet kiropraktik kommer från de grekiska termerna cheiro och praktikos som fritt översatt betyder att göra för hand.

Utbildning
I Sverige utbildas kiropraktorer sedan 1983. Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier som följs av ett års praktik, både inom den offentliga vården och hos legitimerad kiropraktor. Därefter kan man ansöka om legitimation. Legitimerade kiropraktorer verkar under Socialstyrelsen.

Varför söka sig till en kiropraktor?
I människokroppen är det många leder som samarbetar även för den enklaste uppgiften. Bara att promenera kräver rörlighet i fötter, knä, höfter, rygg och armar. Dessa rörelser är förprogrammerade och styrs av nervsystemet. Vid skada eller hinder av rörelser måste kroppen kompensera med andra mindre väl fungerande rörelseuttag. De rörelseuttag medför att musklerna inte utför sin uppgift optimalt och med tiden leder detta till ömma och trötta muskler som förhindrar kroppens naturliga läkningsförmåga. En kiropraktor testar och letar upp inskränkta rörelser och ömma muskler och behandlar dessa.