Om Frida - Kiropraktor i Kalmar

Jag heter Frida och har gått en femårig medicinsk utbildning på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna. Skolan har sina anor sedan 1983 och är den enda skolan som erbjuder kiropraktisk utbildning i Skandinavien. 

Efter utbildningen har jag utfört en ettårig praktiktjänstgöring som innehöll tre månader inom sjukhus och nio månader hos legitimerad kiropraktor. Detta för att få min legitimation som godkänns och delas ut av Socialstyrelsen. Legitimerade kiropraktorer står under Lex Maria.

Min syn på kiropraktik är att den kan hjälpa många till en bättre vardag. För att göra detta krävs att man ser på helheten hos patienten och patientens problem. Det kan innebära att man behöver ge en kiropraktisk behandling med manipulation eller mjukdelsbehandling eller både och. Det kan även innebära att man endast behöver tejpa för att bli bättre.

Eftersom jag har en yrkestitel, kiropraktor, så är jag också primärvårdsgivare. Detta innebär att jag har djup kunskap om kroppen i övrigt än endast kroppens anatomi vilket är viktigt om jag ska kunna ställa rätt diagnos på mina patienter. Om det är något som jag inte hjälpa till med remitterar jag vidare mina patienter till rätt vårdnadsgivare för att patienten ska kunna få den bästa behandlingen för sitt problem.

Det är inte normalt att behöva gå omkring och ha ont Frida Olausson, Fridas kiropraktik och hälsa i Kalmar