Vid ett första besök hos kiropraktorn

Vid ditt första besök tar kiropraktorn reda på din sjukdomshistoria, ditt aktuella problem och din målsättning med behandlingen.

Neurologiska och andra specifika tester utförs för att utesluta svårare skada eller tillstånd. Anser kiropraktorn att besvären kan behandlas med hjälp av kiropraktik påbörjas behandlingen med en behandlingsserie i samråd med dig som patient. Ifall besvären inte kan behandlas med kiropraktik remitteras du till rätt sorts behandling.

Efter behandlingen

Efter en kiropraktisk behandling kan det kännas olika från person till person. Oftast minskar smärtan och man blir mer rörlig. Ibland kan man bli trött eller må lite illa. Man kan även få en sorts träningsvärksliknande känsla. Denna känsla beror på att musklerna som inte är vana att arbeta plötsligt blir aktiva igen. Det kan även bero på att nerver som tidigare fungerat dåligt på grund av att de varit irriterade börjat skicka impulser igen. Detta visar alltså på att behandlingen varit effektiv. Smärtan brukar gå över inom ett par dagar.

Fridas kiropraktik och hälsa i Kalmar sätter fokus på dina ömma muskler!